Lịch sử công ty

ITGen hiện tại và quá khứ

Slide 2020 Ra mắt HyperVIGS 2019 Giải thưởng lớn Smart App Awards lĩnh vực chứng khoán (eBest Securities and Investment), Giải xuất sắc nhất (Hyundai Motor Securities)
2018 Giải thưởng MTS tốt nhất 2018 (Money Today) Giải lớn (KB Securities), Giải xuất sắc tổng hợp (Korea Investment & Securities)

2017 Giải thưởng lớn về sự hài lòng của khách hàng của Asia Mobile Trading System (MTS) (NH Investment & Securities)

2016 Giải thưởng MTS tốt nhất (Money Today) Giải thưởng lớn (Samsung Securities), Giải thưởng xuất sắc tổng hợp (Chứng khoán Yuanta) 2015 KOREA MTS AWARDS (Hankyung) Giải thưởng lớn về phần đánh giá toàn diện (NH Investment & Securities) 2011 Đăng ký sáng chế (the linked screen display system)
Ra mắt nền tảng đa di động SmartVIGS
2014
Giải thưởng Smart App Awards (Korea Internet Professional Association)
Giải thưởng lớn cho doanh nghiệp phát triển lĩnh vực dịch vụ chứng khoán
Giành giải thưởng lớn KOREA MTS AWARDS (Hankyung) về đánh giá toàn diện (Samsung Securities) và chiến thắng trong 5 hạng mục
Chứng nhận doanh nghiệp nhỏ mạnh (Bộ Việc làm và Lao động)
2010 Cán bộ nhân viên đi du lịch nước ngoài cùng các thành viên trong gia đình nhân kỷ niệm 10 năm thành lập công ty.
Chuyển địa điểm công ty (Tòa nhà Donghwa, Yeouido-dong, Seoul)

2009 Thành lập eDW (Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul) 2007
Được Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc trao tặng Tháp xuất khẩu 1 triệu đô la
Được chỉ định là một doanh nghiệp ngoại lệ nghĩa vụ quân sự

2008 Giành vị trí số 1 trong đánh giá thuyết trình Momez của cơ quan đánh giá HTS Nhật Bản (Monex Securities, Nhật Bản) 2006
Được chọn là doanh nghiệp xuất sắc về công nghệ (Korea Technology Finance Corporation)
2004 Phát triển ELW LP system package
2003
Đăng ký sáng chế (a mobile terminal application program)
2002 Được chọn là doanh nghiệp Inno-Biz (Ministry of SMEs and Startups) 2001
Thành lập viện nghiên cứu trực thuộc công ty (Korea Industrial Technology Association)
Chứng nhận Doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm (Ministry of SMEs and Startups – excellent technology evaluation)
Chuyển địa điểm công ty (Tòa nhà Hongwoo, Yeouido-dong, Seoul)
2000 Thành lập ITGen (Sadang-dong, Seoul)

Slide 2020 Ra mắt HyperVIGS 2019 Giải thưởng lớn Smart App Awards lĩnh vực chứng khoán (eBest Securities and Investment), Giải xuất sắc nhất (Hyundai Motor Securities)

2018 Giải thưởng MTS tốt nhất 2018 (Money Today) Giải lớn (KB Securities), Giải xuất sắc tổng hợp (Korea Investment & Securities)

2017 Giải thưởng lớn về sự hài lòng của khách hàng của Asia Mobile Trading System (MTS) (NH Investment & Securities)

2016 Giải thưởng MTS tốt nhất (Money Today) Giải thưởng lớn (Samsung Securities), Giải thưởng xuất sắc tổng hợp (Chứng khoán Yuant 2015 KOREA MTS AWARDS (Hankyung) Giải thưởng lớn về phần đánh giá toàn diện (NH Investment & Securities) 2011 Đăng ký sáng chế (the linked screen display system)
Ra mắt nền tảng đa di động SmartVIGS
2014
Giải thưởng Smart App Awards (Korea Internet Professional Association)
Giải thưởng lớn cho doanh nghiệp phát triển lĩnh vực dịch vụ chứng khoán
Giành giải thưởng lớn KOREA MTS AWARDS (Hankyung) về đánh giá toàn diện (Samsung Securities) và chiến thắng trong 5 hạng mục
Chứng nhận doanh nghiệp nhỏ mạnh (Bộ Việc làm và Lao động)
2010 Cán bộ nhân viên đi du lịch nước ngoài cùng các thành viên trong gia đình nhân kỷ niệm 10 năm thành lập công ty.
Chuyển địa điểm công ty (Tòa nhà Donghwa, Yeouido-dong, Seoul)
2009 Thành lập eDW (Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul) 2007
Được Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc trao tặng Tháp xuất khẩu 1 triệu đô la
Được chỉ định là một doanh nghiệp ngoại lệ nghĩa vụ quân sự
2008 Giành vị trí số 1 trong đánh giá thuyết trình Momez của cơ quan đánh giá HTS Nhật Bản (Monex Securities, Nhật Bản)
2006
Được chọn là doanh nghiệp xuất sắc về công nghệ (Korea Technology Finance Corporation)

2004 Phát triển ELW LP system package

2003
Đăng ký sáng chế (a mobile terminal application program)
2002 Được chọn là doanh nghiệp Inno-Biz (Ministry of SMEs and Startups) 2001
Thành lập viện nghiên cứu trực thuộc công ty (Korea Industrial Technology Association)
Chứng nhận Doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm (Ministry of SMEs and Startups – excellent technology evaluation)
Chuyển địa điểm công ty (Tòa nhà Hongwoo, Yeouido-dong, Seoul)
2000 Thành lập ITGen (Sadang-dong, Seoul)