Tầm nhìn / Sơ đồ tổ chức

Công ty chuyên về phần mềm tổng tài chính toàn cầu

Slide Quản lý giá trị Quản lý trọng tâm giá trị, ưu tiên giá trị hiện thực của khách hàng và nhân viên lên hàng đầu và cùng nhau chia sẻ giá trị, thành quả đạt được. Quản lý chất lượng Quản lý coi trọng chất lượng, đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất thế giới dựa trên đổi mới công nghệ liên tục Quản lý nhân sự Quản lý nhân sự coi trọng đạo tạo, bồi dưỡng nhân lực chuyên môn để có thể dẫn đầu ngành dựa vào sự tôn trọng khách hàng và không ngừng đổi mới bản thân

Slide Quản lý giá trị Quản lý trọng tâm giá trị, ưu tiên giá trị hiện thực của khách hàng và nhân viên lên hàng đầu và cùng nhau chia sẻ giá trị, thành quả đạt được. Quản lý chất lượng Quản lý coi trọng chất lượng, đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất thế giới dựa trên đổi mới công nghệ liên tục Quản lý nhân sự Quản lý nhân sự coi trọng đạo tạo, bồi dưỡng nhân lực chuyên môn để có thể dẫn đầu ngành dựa vào sự tôn trọng khách hàng và không ngừng đổi mới bản thân

’Nhân lực tốt nhất • Nơi làm việc lý tưởng nhất • Dịch vụ tốt nhất’