Hyper VIGS

Hyper Visual Interface Generating System

Nền tảng này có thể phát triển các trang Web (HTML5) đơn giản như việc tạo văn bản, làm tăng hiệu quả phát triển và vận hành lên gấp đôi.

Slide Công cụ phát triển Web (HTML5) khỏe Cung cấp các chức năng component khác nhau bằng cách cung cấp các công cụ phát triển thay thế phương pháp source coding vốn có.
Cung cấp các chức năng phát triển đơn giản, tính năng animation, tốc độ cao theo xu hướng Web mới nhất
01
Đổi mới tính năng thông qua tối đa hóa hiệu quả Tích hợp các hiệu quả lợi thế của Web và tính năng của Native
Hỗ trợ App UI Smartphone/Tablet thông qua các chức năng Web dạng phản ứng/dạng thích ứng


02
Hỗ trợ Browsers và Devices khác nhau Bao gồm các engines được tối ưu hóa cho Application và devices khác nhau
Cung cấp UI và các tính năng đồng nhất trên các loại browsers khác nhau như Windows, Apple và Google

03

Slide Công cụ phát triển Web (HTML5) khỏe Cung cấp các chức năng component khác nhau bằng cách cung cấp các công cụ phát triển thay thế phương pháp source coding vốn có.
Cung cấp các chức năng phát triển đơn giản, tính năng animation, tốc độ cao theo xu hướng Web mới nhất
01
Đổi mới tính năng thông qua tối đa hóa hiệu quả Tích hợp các hiệu quả lợi thế của Web và tính năng của Native
Hỗ trợ App UI Smartphone/Tablet thông qua các chức năng Web dạng phản ứng/dạng thích ứng
02
Hỗ trợ Browsers và Devices khác nhau Bao gồm các engines được tối ưu hóa cho Application và devices khác nhau
Cung cấp UI và các tính năng đồng nhất trên các loại browsers khác nhau như Windows, Apple và Google
03

Chức năng chính

Trình tạo màn hình HTML5 này giúp ngay cả người mới cũng có thể dễ dàng tạo các trang Web (HTML5) bằng phương pháp kéo&thả, đồng thời cung cấp các chức năng tiện lợi cho nhà phát triển, chẳng hạn như cửa sổ quản lý các tệp HTML và components khác nhau, cửa sổ thuộc tính control, cửa sổ chỉnh sửa script, thanh công cụ,.v.v.. và cung cấp chức năng giảm thiểu việc mã hóa script bằng cách cho phép liên kết dữ liệu và xử lý dữ liệu thời gian thực chỉ với các thiết lập đơn giản.

Cấu hình Module