Smart VIGS

Smart Visual Interface Generating System

Enterprise “Mobile Cross Platform” giúp phát triển và vận hành các Smart App với các tính năng đa dạng

Slide Phản ánh dịch vụ khách hàng nhanh chóng Xử lý phiên bản dịch vụ nghiệp vụ khách hàng nhanh chóng mà không cần thông qua Google Play và App Store
Rút ngắn thời gian cập nhật ứng dụng lên đến một tuần

01
Hỗ trợ các loại thiết bị đầu cuối khác nhau Chạy tương trợ lẫn nhau mà không cần chỉnh sửa màn hình UI đã tạo trên loại thiết bị Android hoặc iPhone
Tăng năng suất gấp đôi bằng cách ngăn chặn sự phát triển trùng lặp.

02
Tăng năng suất phát triển và hiệu quả vận hành cao Phát triển màn hình đơn giản và nhanh chóng bằng công cụ tạo màn hình UI mà không phải là phương pháp hardcoding
Dễ dàng phát triển chỉ với thao tác chuột như kéo&thả
03
Hỗ trợ các chức năng di động khác nhau Hỗ trợ chức năng tự động thay đổi kích thước phù hợp với ‘push’, ‘cloud’, ‘ticker,’ ‘chart’, ‘SNS linkage’ và ‘Resolution’
Hỗ trợ liên động các giải pháp bảo mật khác nhau, chẳng hạn như bàn phím bảo mật và phòng chống giả mạo

04
Tính năng/tốc độ xử lý và độ ổn định ưu việt Tăng tốc độ xử lý thời gian thực hơn 10% so với ứng dụng Native và đảm bảo sự ổn định khi truyền tin trong trường hợp ngắt kết nối thông tin/chuyển đổi mạng
Tăng tốc độ màn hình hơn 30% so với ứng dụng Hybrid
05

Slide Phản ánh dịch vụ khách hàng nhanh chóng Xử lý phiên bản dịch vụ nghiệp vụ khách hàng nhanh chóng mà không cần thông qua Google Play và App Store
Rút ngắn thời gian cập nhật ứng dụng lên đến một tuần
01
Hỗ trợ các loại thiết bị đầu cuối khác nhau Chạy tương trợ lẫn nhau mà không cần chỉnh sửa màn hình UI đã tạo trên loại thiết bị Android hoặc iPhone
Tăng năng suất gấp đôi bằng cách ngăn chặn sự phát triển trùng lặp.
02
Tăng năng suất phát triển và hiệu quả vận hành cao Phát triển màn hình đơn giản và nhanh chóng bằng công cụ tạo màn hình UI mà không phải là phương pháp hardcoding
Dễ dàng phát triển chỉ với thao tác chuột như kéo&thả
03
Hỗ trợ các chức năng di động khác nhau Hỗ trợ chức năng tự động thay đổi kích thước phù hợp với ‘push’, ‘cloud’, ‘ticker,’ ‘chart’, ‘SNS linkage’ và ‘Resolution’
Hỗ trợ liên động các giải pháp bảo mật khác nhau, chẳng hạn như bàn phím bảo mật và phòng chống giả mạo
04
Tính năng/tốc độ xử lý và độ ổn định ưu việ Tăng tốc độ xử lý thời gian thực hơn 10% so với ứng dụng Native và đảm bảo sự ổn định khi truyền tin trong trường hợp ngắt kết nối thông tin/chuyển đổi mạng
Tăng tốc độ màn hình hơn 30% so với ứng dụng Hybrid
05

Các chức năng chính

Trình tạo màn hình dành cho thiết bị di động này cung cấp các chức năng tiện ích cho nhà phát triển khác nhau, chẳng hạn như cửa sổ quản lý tệp biểu mẫu, cửa sổ thuộc tính control, cửa sổ chỉnh sửa script, thanh công cụ,.v.v.. và cung cấp các công cụ hỗ trợ phát triển như công cụ quản lý I/O, trình mô phỏng dữ liệu,.v.v..giúp cho người phát triển mới cũng có thể dễ dàng tạo màn hình dành cho điện thoại di động bằng cách kéo&thả như tạo văn bản.

Có thể phản ứng ngay lập tức khi xảy ra vấn đề bằng cách cung cấp công cụ xử lý phiên bản giúp tự động phân phối màn hình, hình ảnh, cấu hình tệp, tệp dữ liệu,.v.v. đã bị thay đổi mà không đăng ký ứng dụng.

Cấu hình Module

Quá trình phát triển/vận hành