VIGS Pro

Visual Interface Generating System

‘VIGS Pro’ được cấu thành bởi các công cụ phát triển màn hình giúp dễ dàng tạo màn hình người dùng của nhiều hệ thống khác nhau như hệ thống nghiệp vụ, hệ thống thông tin, các kênh,.v.v.. và có running engine tối ưu chạy màn hình đã tạo với tốc độ cao.

Slide Chức năng và hiệu suất mạnh Tốc độ xử lý nhanh và khả năng xử lý thời gian thực
Quản lý một cách hiệu quả Resource và Memory
Cung cấp các components khác nhau cần thiết trong xử lý nghiệp vụ, ví dụ như powerful grids
01
Năng suất phát triển và tính hiệu quả vận hành cao Mang lại hiệu quả phát triển với công cụ phát triển tích hợp có các tính năng đa dạng và tiện lợi
Tự động tạo và tái sử dụng màn hình theo định nghĩa I/O đơn giản
02
Mở rộng nghiệp vụ tối đa Dễ dàng tích hợp hệ thống nghiệp vụ tương lai, hệ thống thông tin, HTS, các kênh khác,.v.v.. bằng việc mở rộng linh hoạt.
Mở rộng nghiệp vụ hỗ trợ kinh doanh và sản phẩm tài chính đa dạng

03
Cung cấp các tính năng khác biệt Cung cấp hệ thống xử lý phiên bản chuyên biệt nhằm mang lại tốc độ tải xuống resource tối đa
Có thể thêm components 3’rd Party thông qua chức năng component Add-On


04
Cung cấp Synergy khi sử dụng cùng với SmartVIGS Có thể phát triển/vận hành ứng dụng dành cho PC và ứng dụng dành cho Mobile với cùng một phương thức
Cấu trúc nền tảng đồng nhất làm tăng hiệu quả vận hành, có thể đối ứng với khách hàng nhanh chóng, giúp tăng độ hài lòng cho khách hàng.

05

Slide Chức năng và hiệu suất mạnh Tốc độ xử lý nhanh và khả năng xử lý thời gian thực
Quản lý một cách hiệu quả Resource và Memory
Cung cấp các components khác nhau cần thiết trong xử lý nghiệp vụ, ví dụ như powerful grids
01
Năng suất phát triển và tính hiệu quả vận hành cao Mang lại hiệu quả phát triển với công cụ phát triển tích hợp có các tính năng đa dạng và tiện lợi
Tự động tạo và tái sử dụng màn hình theo định nghĩa I/O đơn giản
02
Mở rộng nghiệp vụ tối đa Dễ dàng tích hợp hệ thống nghiệp vụ tương lai, hệ thống thông tin, HTS, các kênh khác,.v.v.. bằng việc mở rộng linh hoạt.
Mở rộng nghiệp vụ hỗ trợ kinh doanh và sản phẩm tài chính đa dạng
03
Cung cấp các tính năng khác biệt Cung cấp hệ thống xử lý phiên bản chuyên biệt nhằm mang lại tốc độ tải xuống resource tối đa
Có thể thêm components 3’rd Party thông qua chức năng component Add-On
04
Cung cấp Synergy khi sử dụng cùng với SmartVIGS Có thể phát triển/vận hành ứng dụng dành cho PC và ứng dụng dành cho Mobile với cùng một phương thức
Cấu trúc nền tảng đồng nhất làm tăng hiệu quả vận hành, có thể đối ứng với khách hàng nhanh chóng, giúp tăng độ hài lòng cho khách hàng.

05

Tính năng chính

Trình tạo màn hình này cung cấp các tính năng tiện lợi cho nhà phát triển khác nhau, chẳng hạn như cửa sổ quản lý tệp biểu mẫu, cửa sổ thuộc tính control, cửa sổ chỉnh sửa script và thanh công cụ,.v.v.. và cung cấp các công cụ hỗ trợ phát triển, bao gồm công cụ quản lý I/O, trình mô phỏng dữ liệu,.v.v.. giúp các nhà phát triển mới cũng có thể dễ dàng tạo màn hình UI bằng phương thức kéo&thả giống như việc tạo văn bản.

Trước khi tạo màn hình, có thể test trước toàn văn dữ liệu máy chủ thông qua Query Maker và có thể kiểm tra tìm kiếm và packet log dữ liệu thời gian thực trong thời gian thực.

Cấu hình Module