Lĩnh vực kinh doanh chính

ITGen đang dẫn đầu ngành công nghiệp chứng khoán thông qua việc cung cấp các dịch vụ IT khác nhau dựa trên công nghệ tối ưu và nền tảng ổn định cao.

01 Nghiệp cụ cung cấp dịch vụ IT Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kinh doanh tài chính/chứng khoán và các dịch vụ cao cấp đa dạng theo yêu cầu của khách hàng. Ứng dụng giao dịch trên thiết bị di động
Ứng dụng kinh doanh chứng khoán di động (quản lý tài sản, tư vấn, FC, v.v.)
Ứng dụng theo yêu cầu của khách hàng (tác nghiệp không tiếp xúc, quản lý an toàn xây dựng, mobile office, quản lý A/S visiting, nội dung đào tạo, v.v.)
Ứng dụng máy tính bảng (giao dịch, hỗ trợ bán hàng, v.v.)
HTS (Hệ thống giao dịch tại nhà)
Thiết bị đầu cuối tích hợp
Xem Xem Ứng dụng di động Ứng dụng PC
02 Nghiệp vụ cung cấp giải pháp Chúng tôi cung cấp các nền tảng máy chủ OLTP đã được kiểm chứng và các nền tảng máy khách độc đáo, đa dạng để phát triển Mobile, PC và Web. Xem Smart VIGS (mobile cross platform) VIGS Pro (application platform for PCs) Xem Hyper VIGS (HTML5 platform) Xem TOPS Pro (OLTP middleware) Xem 03 Nghiệp vụ tư vấn Chúng tôi đề xuất sáng tạo mô hình lợi nhuận, thiết lập chiến lược thông tin, cung cấp các nội dung kinh doanh theo nhu cầu của khách hàng, và cung cấp dịch vụ tư vấn giúp duy trì hệ thống tối ưu nhất và đảm bảo khả năng cạnh tranh khác biệt cho khách hàng. Mobile Smart Work Thu thập chiến lược Single View Chẩn đoán và đánh giá các tính năng của hệ thống Thiết lập chiến lược UX/UI Thiết lập các kế hoạch chiến lược thông tin Cải thiện tính năng hệ thống 04 Nghiệp vụ ASP/SM Chúng tôi cung cấp dịch vụ kinh doanh vận hành tác nghiệp để giúp khách hàng giảm rủi ro và chi phí khi trực tiếp nắm giữ và quản lý thiết bị, nhân lực liên quan đến IT, v.v. bằng cách cung cấp cho khách hàng các S/W, máy chủ, chuyên gia liên quan đến IT, v.v. mà khách hàng cần giúp khách hàng có thể tập trung vào nghiệp vụ kinh doanh chính của mình. Mobile Trading System Mobile Contents IT Service Mobile và C/S system maintenance

01 Nghiệp cụ cung cấp dịch vụ IT Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kinh doanh tài chính/chứng khoán và các dịch vụ cao cấp đa dạng theo yêu cầu của khách hàng. Ứng dụng giao dịch trên thiết bị di động
Ứng dụng kinh doanh chứng khoán di động (quản lý tài sản, tư vấn, FC, v.v.)
Ứng dụng theo yêu cầu của khách hàng (tác nghiệp không tiếp xúc, quản lý an toàn xây dựng, mobile office, quản lý A/S visiting, nội dung đào tạo, v.v.)
Ứng dụng máy tính bảng (giao dịch, hỗ trợ bán hàng, v.v.)
HTS (Hệ thống giao dịch tại nhà)
Thiết bị đầu cuối tích hợp
Xem xem Ứng dụng di động Ứng dụng PC Nghiệp cụ cung cấp dịch vụ IT
02 Nghiệp vụ cung cấp giải pháp Chúng tôi cung cấp các nền tảng máy chủ OLTP đã được kiểm chứng và các nền tảng máy khách độc đáo, đa dạng để phát triển Mobile, PC và Web. xem Smart VIGS (mobile cross platform) VIGS Pro (application platform for PCs) xem Hyper VIGS (HTML5 platform) xem TOPS Pro (OLTP middleware) xem Nghiệp vụ cung cấp giải pháp 03 Consulting Business Chúng tôi đề xuất sáng tạo mô hình lợi nhuận, thiết lập chiến lược thông tin, cung cấp các nội dung kinh doanh theo nhu cầu của khách hàng, và cung cấp dịch vụ tư vấn giúp duy trì hệ thống tối ưu nhất và đảm bảo khả năng cạnh tranh khác biệt cho khách hàng. Mobile Smart Work Thu thập chiến lược Single View Chẩn đoán và đánh giá các tính năng của hệ thống Thiết lập chiến lược UX/UI Thiết lập các kế hoạch chiến lược thông tin Cải thiện tính năng hệ thống Nghiệp vụ tư vấn 04 Nghiệp vụ ASP/SM Chúng tôi cung cấp dịch vụ kinh doanh vận hành tác nghiệp để giúp khách hàng giảm rủi ro và chi phí khi trực tiếp nắm giữ và quản lý thiết bị, nhân lực liên quan đến IT, v.v. bằng cách cung cấp cho khách hàng các S/W, máy chủ, chuyên gia liên quan đến IT, v.v. mà khách hàng cần giúp khách hàng có thể tập trung vào nghiệp vụ kinh doanh chính của mình. Mobile Trading System Mobile Contents IT Service Mobile and C/S system maintenance Nghiệp vụ ASP/SM