Ứng dụng Smart phone / máy tính bảng

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ di động đa dạng như hệ thống giao dịch di động, các loại nghiệp vụ chứng khoán di động và các ứng dụng không tiếp xúc, đồng thời đảm bảo hiệu quả vận hành/tính tiện ích khi phát triển bằng cách áp dụng nền tảng di động chéo có thị phần chiếm hơn 80% lĩnh vực chứng khoán.

Slide Ứng dụng giao dịch di động Hệ thống được cung cấp cho các công ty chứng khoán và sàn giao dịch tiền điện tử lớn trong nước, đã được kiểm chứng về tính năng và tính ổn định.

Áp dụng Mobile Cross Platform có thể áp dụng đồng thời một nội dung màn hình không phân biệt Android/iOS

Hệ thống có thể xử lý phiên bản ngay lập tức mà không cần thông qua Google Play/App Store khi thay đổi và thêm nội dung
01

Slide Ứng dụng giao dịch di động Hệ thống được cung cấp cho các công ty chứng khoán và sàn giao dịch tiền điện tử lớn trong nước, đã được kiểm chứng về tính năng và tính ổn định.

Áp dụng Mobile Cross Platform có thể áp dụng đồng thời một nội dung màn hình không phân biệt Android/iOS

Hệ thống có thể xử lý phiên bản ngay lập tức mà không cần thông qua Google Play/App Store khi thay đổi và thêm nội dung
01 Ứng dụng nghiệp vụ chứng khoán di động Thiết lập và cung cấp các ứng dụng kênh khác nhau dành cho nghiệp vụ tài chính như sản phẩm tài chính, trái phiếu trong sàn/ngoài sàn(OTC), sản phẩm tư vấn, v.v.

Cung cấp tiện ích vận hành thông qua việc chia sẻ nội dung dễ dàng giữa tất cả các kênh áp dụng nền tảng ITGen

Cung cấp các Component có thể áp dụng cho các nghiệp vụ khác nhau như giao tiếp nhân viên nội bộ, tin nhắn, chức năng thanh toán,.v.v..
02 quản lý tài sản, tư vấn, FC, v.v 01
03 Ứng dụng theo nhu cầu khách hàng nghiệp vụ không tiếp xúc, quản lý an toàn xây dựng, mobile office, quản lý A/S visiting, nội dung đào tạo, v.v. Cung cấp các tính năng phổ quát có thể sử dụng cho các nghiệp vụ khác nhau

Cung cấp các tính năng dịch vụ không tiếp xúc khác nhau như mở tài khoản không tiếp xúc, dịch vụ IT không tiếp xúc, dịch vụ chứng nhận không tiếp xúc.

Sản xuất và cung cấp các ứng dụng di động phản ánh các nhu cầu khác nhau của khách hàng, chẳng hạn như mobile office, ứng dụng quản lý an toàn xây dựng, hệ thống quản lý nghiệp vụ A/S di động, ứng dụng đào tạo tiếng Anh,.v.v.
giao dịch, hỗ trợ bán hàng, v.v. Cung cấp các tính năng nền tảng di động Flexible phù hợp với độ phân giải của các thiết bị khác nhau như máy tính bảng

Khả năng tương thích có thể sử dụng đồng nhất màn hình dành cho smart phone ở trên máy tính bảng
Ứng dụng máy tính bảng 04

Slide Ứng dụng nghiệp vụ chứng khoán di động Thiết lập và cung cấp các ứng dụng kênh khác nhau dành cho nghiệp vụ tài chính như sản phẩm tài chính, trái phiếu trong sàn/ngoài sàn(OTC), sản phẩm tư vấn, v.v.

Cung cấp tiện ích vận hành thông qua việc chia sẻ nội dung dễ dàng giữa tất cả các kênh áp dụng nền tảng ITGen

Cung cấp các Component có thể áp dụng cho các nghiệp vụ khác nhau như giao tiếp nhân viên nội bộ, tin nhắn, chức năng thanh toán,.v.v..

02 (quản lý tài sản, tư vấn, FC, v.v.)

Slide Ứng dụng theo nhu cầu khách hàng Cung cấp các tính năng phổ quát có thể sử dụng cho các nghiệp vụ khác nhau

Cung cấp các tính năng dịch vụ không tiếp xúc khác nhau như mở tài khoản không tiếp xúc, dịch vụ IT không tiếp xúc, dịch vụ chứng nhận không tiếp xúc.

Sản xuất và cung cấp các ứng dụng di động phản ánh các nhu cầu khác nhau của khách hàng, chẳng hạn như mobile office, ứng dụng quản lý an toàn xây dựng, hệ thống quản lý nghiệp vụ A/S di động, ứng dụng đào tạo tiếng Anh,.v.v.
03 (nghiệp vụ không tiếp xúc, quản lý an toàn xây dựng, mobile office, quản lý A/S visiting, nội dung đào tạo, v.v.)

Slide Ứng dụng máy tính bảng Cung cấp các tính năng nền tảng di động Flexible phù hợp với độ phân giải của các thiết bị khác nhau như máy tính bảng

Khả năng tương thích có thể sử dụng đồng nhất màn hình dành cho smart phone ở trên máy tính bảng
04 (giao dịch, hỗ trợ bán hàng, v.v.)

Các chức năng chính

• Phát triển màn hình để xử lý các loại nghiệp vụ kinh doanh một cách dễ dàng như việc tạo văn bản giống Power Point
• Tạo màn hình và xử lý dữ liệu chỉ với thao tác đơn giản kéo & thả bằng cách sử dụng từng Component được đối tượng hóa

Áp dụng công cụ phát triển UI/UX tự động dành cho smartphone đầu tiên trong nước của công nghệ dựa trên WYSWYG
• Hiện thực hóa One Source Multi Use sáng tạo dựa trên Rule Engine (chạy tích hợp Android, iOS, Tablet UI)
• Cung cấp custom UI components và chuyển đổi sang mạng truyền thông ổn định (3G/4G/5G, Wi-Fi)
Áp dụng nền tảng chéo di động có thể chạy màn hình UI đã phát triển trên các thiết bị đầu cuối khác nhau (Android và iPhone)
• Có thể tự xử lý phiên bản cho màn hình UI nghiệp vụ mà không cần thông qua Google Play và App Store.
• Thông qua xử lý phiên bản thời gian thực, có thể ngay lập tức xử lý lỗi và update các tệp data, cấu hình, hình ảnh, màn hình đã được thay đổi.
Xử lý phiên bản thời gian thực
• Hỗ trợ ngôn ngữ mà bất kỳ ai đều có thể dễ dàng học được, giúp người phụ trách nghiệp vụ có thể hiện thực hóa logic kinh doanh dễ dàng.
• Lua Script là một ngôn ngữ script được tối ưu hóa trên các thiết bị di động nhẹ nhàng, đơn giản và chạy ở tốc độ cao
Hỗ trợ Lua Script và VB Script

• Phát triển màn hình để xử lý các loại nghiệp vụ kinh doanh một cách dễ dàng như việc tạo văn bản giống Power Point
• Tạo màn hình và xử lý dữ liệu chỉ với thao tác đơn giản kéo & thả bằng cách sử dụng từng Component được đối tượng hóa

Áp dụng công cụ phát triển UI/UX tự động dành cho smartphone đầu tiên trong nước của công nghệ dựa trên WYSWYG
• Hiện thực hóa One Source Multi Use sáng tạo dựa trên Rule Engine (chạy tích hợp Android, iOS, Tablet UI)
• Cung cấp custom UI components và chuyển đổi sang mạng truyền thông ổn định (3G/4G/5G, Wi-Fi)
Áp dụng nền tảng chéo di động có thể chạy màn hình UI đã phát triển trên các thiết bị đầu cuối khác nhau (Android và iPhone)
• Có thể tự xử lý phiên bản cho màn hình UI nghiệp vụ mà không cần thông qua Google Play và App Store.
• Thông qua xử lý phiên bản thời gian thực, có thể ngay lập tức xử lý lỗi và update các tệp data, cấu hình, hình ảnh, màn hình đã được thay đổi.
Xử lý phiên bản thời gian thực
• Hỗ trợ ngôn ngữ mà bất kỳ ai đều có thể dễ dàng học được, giúp người phụ trách nghiệp vụ có thể hiện thực hóa logic kinh doanh dễ dàng.
• Lua Script là một ngôn ngữ script được tối ưu hóa trên các thiết bị di động nhẹ nhàng, đơn giản và chạy ở tốc độ cao
Hỗ trợ Lua Script và VB Script

Giải thưởng lớn

Slide 2020 Giải thưởng về ngành dịch vụ tài chính 2020 &Award (Korea Digital Enterprise Association) – Hyundai Motor Securities 2019 Giải thưởng lĩnh vực chứng khoán Smart App Awards - eBest Securities and Investment, Giải thưởng xuất sắc nhất - Hyundai Motor Securities 2018 Giải thưởng Best MTS Awards (Money Today) - KB Securities
Giải thưởng xuất sắc tổng hợp - Korea Investment & Securities


2017 Giải thưởng lĩnh vực chứng khoán Smart App Awards (Korea Internet Professional Association) - Shinhan Investment
Giải thưởng Asia Mobile Trading (MTS) giải thưởng về độ hài lòng của khách hàng - NH Investment & Securities
2016 Giải thưởng lĩnh vực chứng khoán Smart App Awards (Korea Internet Professional Association) - Yuanta Securities
Giải thưởng đánh giá Korea Mobile Trading System; Giải vàng về đánh giá toàn diện (hankyung.com) - Meritz Securities
Giải thưởng Best MTS Awards (Money Today) - Samsung Securities
Giải thưởng xuất sắc tổng hợp - Yuanta Securities
2015 Giải thưởng Best MTS Awards (Money Today) - NH Investment & Securities
Giải thưởng xuất sắc tổng hợp - DB Securities
Giải thưởng về phần đánh giá toàn diện Korea MTS Awards (Hankyung) - NH Investment & Securities
2013 Best App trong ngành chứng khoán App Awards Korea (Digital Chosun) - Samsung Securities 2014
Giải thưởng doanh nghiệp phát triển lĩnh vực dịch vụ chứng khoán Smart App Awards (Korea Internet Professional Association) – ITGen
Giải thưởng đánh giá Korea Mobile Trading System; Giải vàng đánh giá toàn diện (hankyung.com) - Meritz Securities
Giải thưởng về phần đánh giá toàn diện Korea MTS Awards (Hankyung) và đạt 5 hạng mục - Samsung Securities

2012 Giải thưởng đánh giá toàn diện Korea MTS Awards (Hankyung) - Woori Investment & Securities 2011 Được đánh giá hạng AAA về tính năng và độ ổn định của Second Half BlastCNR MTS - Woori Investment & Securities

Slide 2020 Giải thưởng về ngành dịch vụ tài chính 2020 &Award (Korea Digital Enterprise Association) – Hyundai Motor Securities 2019 Giải thưởng lĩnh vực chứng khoán Smart App Awards - eBest Securities and Investment, Giải thưởng xuất sắc nhất - Hyundai Motor Securities 2018 Giải thưởng Best MTS Awards (Money Today) - KB Securities
Giải thưởng xuất sắc tổng hợp - Korea Investment & Securities
2017 Giải thưởng lĩnh vực chứng khoán Smart App Awards (Korea Internet Professional Association) - Shinhan Investment
Giải thưởng Asia Mobile Trading (MTS) giải thưởng về độ hài lòng của khách hàng - NH Investment & Securities
2016 Giải thưởng lĩnh vực chứng khoán Smart App Awards (Korea Internet Professional Association) - Yuanta Securities
Giải thưởng đánh giá Korea Mobile Trading System; Giải vàng về đánh giá toàn diện (hankyung.com) - Meritz Securities
Giải thưởng Best MTS Awards (Money Today) - Samsung Securities
Giải thưởng xuất sắc tổng hợp - Yuanta Securities
2015 Giải thưởng Best MTS Awards (Money Today) - NH Investment & Securities
Giải thưởng xuất sắc tổng hợp - DB Securities
Giải thưởng về phần đánh giá toàn diện Korea MTS Awards (Hankyung) - NH Investment & Securities
2013 Best App trong ngành chứng khoán App Awards Korea (Digital Chosun) - Samsung Securities 2014
Giải thưởng doanh nghiệp phát triển lĩnh vực dịch vụ chứng khoán Smart App Awards (Korea Internet Professional Association) – ITGen
Giải thưởng đánh giá Korea Mobile Trading System; Giải vàng đánh giá toàn diện (hankyung.com) - Meritz Securities
Giải thưởng về phần đánh giá toàn diện Korea MTS Awards (Hankyung) và đạt 5 hạng mục - Samsung Securities

2012 Giải thưởng đánh giá toàn diện Korea MTS Awards (Hankyung) - Woori Investment & Securities 2011 Được đánh giá hạng AAA về tính năng và độ ổn định của Second Half BlastCNR MTS - Woori Investment & Securities