HTS/ Thiết bị đầu cuối tích hợp

Cung cấp HTS (Home Trading System) có thể giao dịch cổ phiếu và các sản phẩm phái sinh(quyền chọn hợp đồng tương lai, ELW) trên PC; cung cấp hệ thống thiết bị đầu cuối tích hợp giúp người phụ trách nghiệp vụ có thể xử lý các nghiệp vụ tài chính cho khách hàng dựa trên nền tảng. Đảm bảo hiệu quả vận hành/tính tiện ích khi phát triển chẳng hạn như xử lý dữ liệu lớn theo thời gian thực đã được kiểm chứng về tính năng và độ ổn định mạnh nhất.

Slide HTS(Home Trading System) Hệ thống đã được kiểm chứng về tính năng và độ ổn định, được áp dụng cho đại da số các công ty chứng khoán và sàn giao dịch tiền điện tử trong và ngoài nước

Áp dụng dịch vụ ELW Trading System và Trading System quyền chọn hợp đồng tương lai ngoài cổ phiếu
01

Slide Thiết bị đầu cuối tích hợp Hệ thống đã được kiểm chứng về năng suất phát triển cao và hiệu quả vận hành giúp người phụ trách nghiệp vụ như chứng khoán có thể phát triển dễ dàng giống như việc tạo văn bản

Hệ thống dễ dàng mở rộng nghiệp vụ tối đa nhất và dễ dàng tích hợp hệ thống nghiệp vụ, hệ thống thông tin và các kênh khác
02

Slide HTS(Home Trading System) Hệ thống đã được kiểm chứng về tính năng và độ ổn định, được áp dụng cho đại da số các công ty chứng khoán và sàn giao dịch tiền điện tử trong và ngoài nước

Áp dụng dịch vụ ELW Trading System và Trading System quyền chọn hợp đồng tương lai ngoài cổ phiếu
Thiết bị đầu cuối tích hợp Hệ thống đã được kiểm chứng về năng suất phát triển cao và hiệu quả vận hành giúp người phụ trách nghiệp vụ như chứng khoán có thể phát triển dễ dàng giống như việc tạo văn bản

Hệ thống dễ dàng mở rộng nghiệp vụ tối đa nhất và dễ dàng tích hợp hệ thống nghiệp vụ, hệ thống thông tin và các kênh khác
01 02

Các chức năng chính

• Tăng hiệu suất thông qua giảm thiểu Data Drawing
• Giảm thiểu resources bằng cách sử dụng phương pháp trực tiếp Drawing mà không sử dụng objective grid-based grids
• Tăng tốc độ tải resources sử dụng công nghệ phương thức Binary Diff
Xử lý dữ liệu lớn trong thời gian thực và tăng hiệu suất
• Cung cấp các tính năng tiện lợi, chẳng hạn như chức năng màn hình ảo cho phép nhiều thành phần màn hình khác nhau, chế độ cửa sổ thông thường/chế độ cửa sổ độc lập và màn hình tích hợp người dùng
• Cung cấp các tính năng tín hiệu/thông báo, thiết lập chủ đề, thiết lập ticker, theo dõi giá thị trường và tính năng thông báo khớp lệnh
• Mở rộng đối tượng khách hàng mục tiêu thông qua việc hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cung cấp tiện ích và UI người dùng tốt nhất.
• Hiệu quả tăng năng suất thông qua việc cung cấp components khác nhau và việc phát triển đơn giản như tạo văn bản
• Tăng hiệu quả thông qua tái sử dụng component và chức năng Add-On
• Tối đa hiệu quả duy trì sửa chữa bằng việc tái sử dụng và giảm thiểu việc tái tác nghiệp bằng cách đối tượng hóa Map
Năng suất phát triển cao nhất và hiệu quả vận hành tốt nhất
• Tối đa việc sử dụng nội dung nhờ chia sẻ nội dung giữa các hệ thống
• Dễ dàng tích hợp hệ thống nghiệp vụ sau này, hệ thống thông tin, các kênh khác bằng khả năng mở rộng linh hoạt.
• Cung cấp các phương án tiêu chuẩn hóa thông qua chức năng template
Tích hợp các hệ thống nghiệp vụ khác nhau

• Tăng hiệu suất thông qua giảm thiểu Data Drawing
• Giảm thiểu resources bằng cách sử dụng phương pháp trực tiếp Drawing mà không sử dụng objective grid-based grids
• Tăng tốc độ tải resources sử dụng công nghệ phương thức Binary Diff
Xử lý dữ liệu lớn trong thời gian thực và tăng hiệu suất
• Cung cấp các tính năng tiện lợi, chẳng hạn như chức năng màn hình ảo cho phép nhiều thành phần màn hình khác nhau, chế độ cửa sổ thông thường/chế độ cửa sổ độc lập và màn hình tích hợp người dùng
• Cung cấp các tính năng tín hiệu/thông báo, thiết lập chủ đề, thiết lập ticker, theo dõi giá thị trường và tính năng thông báo khớp lệnh
• Mở rộng đối tượng khách hàng mục tiêu thông qua việc hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cung cấp tiện ích và UI người dùng tốt nhất.
• Hiệu quả tăng năng suất thông qua việc cung cấp components khác nhau và việc phát triển đơn giản như tạo văn bản
• Tăng hiệu quả thông qua tái sử dụng component và chức năng Add-On
• Tối đa hiệu quả duy trì sửa chữa bằng việc tái sử dụng và giảm thiểu việc tái tác nghiệp bằng cách đối tượng hóa Map
Năng suất phát triển cao nhất và hiệu quả vận hành tốt nhất
• Tối đa việc sử dụng nội dung nhờ chia sẻ nội dung giữa các hệ thống
• Dễ dàng tích hợp hệ thống nghiệp vụ sau này, hệ thống thông tin, các kênh khác bằng khả năng mở rộng linh hoạt.
• Cung cấp các phương án tiêu chuẩn hóa thông qua chức năng template
Tích hợp các hệ thống nghiệp vụ khác nhau