Thành tích kinh doanh

Con đường mà ITGen đã trải qua để tạo ra một mô hình mới về CNTT tài chính

Slide 2020 Phát triển ứng dụng chứng khoán nước ngoài cho Kyobo Securities
Phát triển mobile CFD cho Korea Investment & Securities
Xây dựng MTS cho KB Securities
Cải thiện platform và MTS UI/UX cho Hana Financial Investment
Phát triển MTS chứng khoán nước ngoài cho Eugene Investment
Cải thiện HTS và tích hợp quan tâm cho Korea Investment & Securities
Phát triển tích hợp quan tâm chứng khoán trong nước và nước ngoài cho Korea Investment & Securities
2020's

Slide 2019 Phát triển ứng dụng Frequency 3.0 cho SK Securities
Cải thiện dịch vụ trực tuyến cho Korea Investment & Securities
Phát triển ứng dụng tích hợp Fundapp cho Korea Investment & Securities
Phát triển ứng dụng Mine cho eBest Securities and Investment
Phát triển ứng dụng Naver Line Bitbox (tiền điện tử)
Phát triển MTS/HTS chứng khoán nước ngoài cho Korea Investment & Securities
Xây dựng MTS cho Hyundai Motor Securities
Xây dựng MTS cho KTB Investment & Securities
Phát triển MTS chứng khoán nước ngoài cho Kyobo Securities
Phát triển MTS cho Samsung Futures
2018 Phát triển ứng dụng nâng cấp dịch vụ di động cho Korea Investment & Securities
Phát triển investment consulting companies/FC platform mobile cho Korea Investment & Securities
Phát triển MTS chứng khoán nước ngoài cho Meritz Securities
Phát triển hệ thống di động hưu trí mới cho Korea Investment & Securities
Phát triển màn hình hệ thống ODS và giới thiệu S/W cho Korea Investment & Securities
Xây dựng hệ thống Online Trading tại Indonesia cho Korea Investment & Securities
2017 Phát triển MTS chứng khoán nước ngoài cho Shinhan Investment
Phát triển MTS cho Kyobo Securities
Phát triển IFA cho Samsung Securities
Phát triển UX di động cho NH Investment & Securities
Phát triển MTS tùy chọn hợp đồng tương lai nước ngoài cho Yuanta Securities
Phát triển MTS tùy chọn hợp đồng tương lai nước ngoài MTS cho DB Securities
Phát triển MTS bio-authentication cho DB Securities
Phát triển MTS/HTS dành cho NH Investment & Securities NH Korindo Securities
Phát triển smart renewal tùy chọn hợp đồng tương lai nước ngoài cho Korea Investment & Securities
Phát triển MTS tích hợp sổ cái cho KB Investment
Xây dựng platform tích hợp di động cho Shinhan Investment
Cố vấn rô-bốt dựa trên ETF toàn cầu cho NH Investment & Securities
2016 Tái xây dựng MTS cho Eugene Investment
Phát triển mobile thế hệ tiếp theo cho Hana Financial Investment(phát triển MTS & tablet ODS)
Phát triển ứng dụng di động dành cho nhà kêu gọi lương hưu/đại diện thay thế kêu gọi đầu tư cho Samsung Securities
Phát triển MTS tích hợp sổ cái cho Mirae Asset Daewoo
Phát triển eFriend smart renewal cho Korea Investment & Securities
Phát triển ứng dụng mở tài khoản không tiếp xúc cho DB Securities
Phát triển ứng dụng mở tài khoản không tiếp xúc cho Eugene Investment
Xây dựng MTS và phát triển biểu đồ cho Yuanta Securities
Xây dựng mobile platform cho KB Securities (Hyundai Securities)
Phát triển MTS cho Meritz Securities
Phát triển, cải thiện UX di động cho Samsung Securities
Phát triển nâng cấp ứng dụng mở tài khoản không tiếp xúc cho Hana Financial Investment
2015 Phát triển nền tảng tích hợp MTS cho eBest Securities and Investment
Phát triển hệ thống bán tài sản di động (ODS) cho Meritz Securities
Phát triển ứng dụng sản phẩm tài chính cho Korea Investment & Securities
Phát triển ứng dụng quản lý tài sản hưu trí cho NH Investment & Securities
Nâng cấp ứng dụng di động cho Mirae Asset Daewoo
Phát triển nâng cấp mPOP 2.0 cho Samsung Securities
Phát triển MTS toàn cầu cho Shinhan Investment
Phát triển nâng cấp MTS cho DB Securities
Phát triển ứng dụng hưu trí cho Samsung Securities
2014 Phát triển hệ thống giao dịch di động cho DB Securities
Phát triển TTS cho Hyundai Motor Securities
Phát triển MTS chứng khoán nước ngoài cho Woori Investment & Securities
Phát triển hệ thống giao dịch di động cho Shinhan Investment
Cải thiện tính năng của nền tảng cho Meritz Securities
Cải thiện tính năng của nền tảng cho NH Investment & Securities
Cải thiện tính năng của nền tảng cho KB Securities
Phát triển mPOP quản lý tài sản cho Samsung Securities
Phát triển hệ thống bán tài sản di động (ODS) cho Hyundai Motor Securities
Cải thiện tính tiện lợi của mug Smart cho Woori Investment & Securities
Phát triển MTS phái sinh chuyên dụng cho eBest Securities and Investment
2013 Xây dựng nền tảng di động và MTS cho Daewoo Securities
Phát triển H Mobile Lite cho Hyundai Motor Securities
Phát triển, cải thiện tính năng nền tảng HTS cho E*TRADE Securities
Phát triển MTS Smartphone cho Hana Financial Investment
Cải thiện mug lần thứ ba và phát triển bổ sung contents cho Woori Investment & Securities
Phát triển hệ thống hỗ trợ bán hàng di động (ODS) cho Woori Investment & Securities
Phát triển ứng dụng dịch vụ di động cho Shinhan Investment
Phát triển mPOP 2.0 cho Samsung Securities
2012 Xây dựng hệ thống HTS và thiết bị đầu cuối tích hợp thế hệ mới cho Meritz Securities
Phát triển MTS iPad cho Hana Financial Investment
Mở rộng sản phẩm mug Smart và chuẩn bị cơ sở tablet PC cho Woori Investment & Securities
Xây dựng HTS mới cho NH Investment & Securities
Phát triển và vận hành Mobile System tích hợp cho Daewoo Securities
Phát triển hệ thống giao dịch mug Smart Tablet cho Woori Investment & Securities
Xây dựng HTS mới cho Woori Investment & Securities Woori Korindo Securities (Indonesia)
2011 Phát triển hệ thống thiết bị đầu cuối tích hợp thế hệ sau cho Korea Investment & Securities
Phát triển hệ thống giao dịch di động(smartphone) cho Woori Investment & Securities
2010 Phát triển HTS thế hệ mới cho Korea Investment & Securities
Phát triển HTS tích hợp cho KB Securities KB Futures
Xây dựng hệ thống thiết bị đầu cuối tích hợp thế hệ mới cho NH Investment & Securities
Phát triển hệ thống giao dịch trực tuyến dành cho phái sinh cho Shinyoung Securities
Phát triển OST hệ thống phân tích chiến lược cho Samsung Securities
2010's

Slide 2009 Phát triển hệ thống ELW LP cho Hyundai Motor Securities
Tái thiết lập và phát triển HTS cho Hyundai Motor Securities
Xây dựng hệ thống bán lẻ (HTS) cho KB Securities
Phát triển hệ thống ELW LP cho Hanwha Investment & Securities
Phát triển hệ thống thiết bị đầu cuối tích hợp thế hệ mới và HTS cho Shinyoung Securities
Phát triển hệ thống thiết bị đầu cuối tích hợp thế hệ mới cho Shinhan Investment
2008 Phát triển thiết bị đầu cuối tích hợp /HTS thế hệ mới cho Woori Investment & Securities
Xây dựng nền tảng VIGSPro cho NH Futures
Xây dựng nền tảng VIGSPro cho NongHyup
Dự án cải thiện tính năng HTS cho Eugene Investment
Phát triển hệ thống ELW LP (cung cấp thanh khoản) cho Eugene Investment
Phát triển Arbitrage Trading System quyền chọn hợp đồng tương lai cho Korea Investment & Securities
Phát triển hệ thống ELW LP cho Kyobo Securities
2007
Phát triển hệ thống đặt lệnh liên tục tự động cho Daewoo Securities
Phát triển hệ thống HTS thời gian thực cho “E” Securities ở Nhật Bản
Phát triển hệ thống Wrap Account cho KOSCOM
Tái thiết lập và phát triển HTS cho Kyobo Securities
Thiết lập hệ thống HTS cho Monex Nhật Bản
Phát triển hệ thống giao dịch chiến lược hợp đồng tương lai/quyền chọn cho Woori Investment & Securities
Phát triển thiết bị đầu cuối dành cho mobile(Real Compact) cho Daewoo Securities
Phát triển WTS và ITS và nâng cấp X-ing cho E*TRADE Securities
Phát triển hệ thống giao dịch chênh lệch giá và LP hợp đồng tương lai chứng khoán cho Korea Investment & Securities
Phát triển hệ thống tích hợp công việc/thông tin/HTS cho Woori Investment & Securities
Phát triển liên kết hệ thống mới và LP hợp đồng tương lai chứng khoán(cung cấp thanh khoản) cho Samsung Securities
2006 Phát triển hệ thống ELW LP cho Korea Investment & Securities
Phát triển remodeling và Provest Z Timefolio cho Kyobo Securities
Phát triển hệ thống ELW LP (cung cấp thanh khoản) cho Samsung Securities
Phát triển HTS X-ing cho E*TRADE Securities
2004
Phát triển HTS cho Shinhan Investment
Phát triển hệ thống thiết bị đầu cuối tích hợp itgen2004 cho Shinhan Investment
Phát triển hệ thống giao dịch sản phẩm cho Daewoo Securities
Phát triển hệ thống Wrap Account dạng ủy thác cho Daewoo Securities
Phát triển hệ thống ITGen WTS/Wrap Account cho Shinhan Investment
2003 Phát triển platform dành cho các công việc tích hợp cho Daewoo Securities 2000's